Voorzichtige conclusies

  • Via het werken vanuit autistisch denken, Theory of Mind, Centrale Coherentie en Executieve functies kan het doel (succeservaringen voor het kind, ouders én leerkracht) bereikt worden.
  • Leren van en aan elkaar is de sleutel tot begrip, acceptatie en respect.
  • Zintuiglijke over- en onderprikkeling zijn van niet te onderschatten belang.
  • Kinderen met ASS spreken tot de verBEELDing! Probeer hen niet te veranderen of normaliseren.